Historia

W roku 2015 zakończyła się rozbudowa placówki przy ul. Barskiej, w wyniku której powstał trzeci blok operacyjny wraz z salą intensywnego nadzoru i zapleczem szpitalnym liczącym 10 łóżek.

W 2011 roku przychodnia przy ul. Rogozińskiego 12 została przeniesiona do nowoczesnych gabinetów na osiedlu „Wiślane Tarasy”, gdzie na powierzchni ponad 700 m2 przyjmują lekarze kilkunastu specjalności.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy uruchamialiśmy przychodnie w kolejnych lokalizacjach i sukcesywnie poszerzaliśmy zakres usług medycznych, czego zwieńczeniem było uruchomienie szpitala przy ul. Barskiej 12 w roku 2004. Dwa lata wcześniej rozpoczęliśmy działalność w budynku przy ul. Rogozińskiego 5.

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe „MEDICINA” Spółka z o.o. zarejestrowano 19 września 1989 roku postanowieniem Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krakowie. W roku 1992 MEDICINA została wpisana przez Wojewodę Krakowskiego do Rejestru Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nasze pierwsze gabinety lekarskie założyliśmy przy ul. Rogozińskiego 12 w Krakowie.