Kłodziński Kazimierz Medycyna pracy, Choroby wewnętrzne / interna