Marek Ewa Choroby wewnętrzne / interna, Pulmonologia