Oberc Artur Ortopedia dziecięca

Dr n. med. Artur Oberc

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Starszy asystent w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych narządu ruchu oraz ich następstw u dzieci
i dorosłych, schorzeń ortopedycznych wieku dziecięcego, nierówności kończyn, urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży, w tym urazów sportowych stawu kolanowego, skokowego, biodrowego.
Przewód doktorski na temat „Rzadkie schorzenia układu ruchu u dzieci” zakończony złożeniem egzaminu i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2015.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz prezentacji ustnych na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Zabiegi wykonywane w ramach kontraktu z NFZ w Szpitalu Medicina przy ul.Barskiej  w Krakowie.