Rydz-Stryszowska Iwona Reumatologia, Choroby wewnętrzne / interna