Sowa-Staszczak Anna Endokrynologia,

dr hab. med. Anna Sowa-Staszczak

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Posiada specjalizację II stopnia z endokrynologii, chorób wewnętrznych oraz z medycyny nuklearnej. Od 1998 roku pracuje w Klinice Endokrynologii SU/CMUJ w Krakowie. Odbywała staże w ośrodkach zagranicznych w Londynie, Wielkiej Brytanii i Regio Emilia we Włoszech. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu endokrynologii (w tym Szkoły Endokrynologii organizowane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne) oraz medycyny nuklearnej.

Brała udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu endokrynologii i medycyny nuklearnej jako uczestnik i wykładowca. Jest członkiem PTE, PTMN, EANM oraz Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych. Współautor około 50 publikacji w tym oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych, jak również współautor rozdziałów do książek polskich i zagranicznych.

Jednym z Jej głównych tematów zainteresowań są nowotwory neuroendokrynne.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym oddziałem.