Tarnawski Kamil Psychologia

Mgr Kamil Tarnawski, psychoterapeuta

absolwent socjologii o specjalności praca socjalna Uniwersytetu Jagiellońskiego, europejskiej pracy socjalnej Uniwersytetu w Portsmouth (Wielka Brytania), pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową Akademii Ignatianum, studium psychoterapii integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej (PIPI) oraz szkolenia certyfikacyjnego Profi prowadzonego w ramach Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej (PIPI). Posiada rekomendację oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI).

Ukończył szkolenia zawodowe z zakresu: Diagnozy klinicznej DSM-IV TR, Integratywnej Psychoterapii Krótkoreminowej, Zaburzeń Lękowych, Integratywnej Systemowej Terapii Depresji, Psychoterapii Pacjentów z Zaburzeniami Jedzenia, Psychoterapii Par, Hipnozy (stopień podstawowy i zaawansowany), Psychosomatoterapii. Staż kliniczny odbył w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (KIP). Swoją pracę systematycznie superwizuje pod okiem certyfikowanych superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP).

Pracuje w podejściu integratywnym łącząc osiągnięcia uznanych kierunków psychoterapii m.in. humanistycznej, systemowej, pracy z ciałem (body-work), psychodynamicznej, ericksonowskiej. Korzysta z dorobku różnych szkół po to, aby jak najlepiej dopasować formę pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta zgodnie z wiedzą naukową na temat psychoterapii.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałem przy ul. Grzegórzeckiej.