mgr Zając Joanna Logopedia

Neurologopeda kliniczny, pedagog specjalny, polonista. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami sprawności językowej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie terapii logopedycznej i neurologopedycznej. Główny obszar jej zainteresowań stanowią zaburzenia o charakterze afazji oraz centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.