Osiągnięcia

 • Rok 2016 – Szpital Medicina najlepszym szpitalem w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Lekarz Małopolski 2016”, wyróżnieni: dr Robert Mieżyński w kategorii „Lekarz specjalista”, Marzena Lachman w kategorii „Położna”, Medicina w kategorii „Przychodnia”
 • Rok 2015 – Janusz Bolt najlepszym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Lekarz Małopolski 2015”, wyróżnieni: dr Paweł Papież w kategorii „Lekarz specjalista”, dr Michał Wolnicki w kategorii „Lekarz specjalista”, Medicina w kategorii „Przychodnia”
 • Rok 2014 – dr Janusz Bolt wyróżniony w plebiscycie „Lekarz Roku 2013” organizowanym przez Gazetę Krakowską, Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie i agencję Image Line Communications.
 • Rok 2013 – Marzena Lachman i Danuta Dudzik wyróżnione w plebiscycie na „Najmilszą Pielęgniarkę i Położną” organizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Dziennik Polski.
 • Rok 2013 – dr Janusz Bolt i dr Krzysztof Pach wyróżnieni w małopolskim plebiscycie „Lekarz Roku 2012” organizowanym przez Gazetę Krakowską
 • Rok 2012 – SCDZ MEDICINA „Super Przychodnią Roku 2011” w plebiscycie „Lekarz i Przychodnia Roku 2011 w Małopolsce.
 • Rok 2011 – „Przychodnią Roku 2010”, dr Radosław Czosnowski „Lekarzem Roku 2010” w kategorii najlepszy lekarz pierwszego kontaktu, dr Piotr Morawski „Lekarzem Roku 2010” w kategorii najlepszy lekarz specjalista w małopolskim plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Krakowską” pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 • Rok 2009 – uzyskanie certyfikatu „Szpital bez bólu” przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.
 • Rok 2008 – SCDZ MEDICINA „Przychodnią Roku 2007”, dr Radosław Czosnowski „Lekarzem Roku 2007” w kategorii najlepszy lekarz pierwszego kontaktu, dr Marek Szuścik „Lekarzem Roku 2007” w kategorii najlepszy lekarz specjalista w małopolskim plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Krakowską” pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 • Rok 2007 – „Pióro Biznesu” za osiągnięcia w wysokospecjalistycznej opiece medycznej pacjentów indywidualnych i korporacyjnych, przyznane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”.
 • Rok 2007 – SCDZ MEDICINA „Przychodnią Roku 2006”, dr Mirosław Szura „Lekarzem Roku 2006” w kategorii najlepszy lekarz specjalista w małopolskim plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Krakowską” pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 • Rok 2006 – SCDZ MEDICINA „Przychodnią Roku 2005” w małopolskim plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Krakowską” pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i Marszałka Województwa Małopolskiego.
 • Rok 2005 – wyróżnienie w konkursie Małopolska Nagroda Jakości zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Rok 2004 – uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000.
 • Rok 2001 – I miejsce w konkursie „O Złotą Słuchawkę Lekarską 2001” Najlepszą Przychodnię Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w Małopolsce.
 • Rok 1992 – Krakowski Dukat dla Prezesa SCDZ MEDICINA – nagroda za inicjatywę i umiejętności okazane w przedsięwzięciach gospodarczych oraz zasługi położone w działalności publicznej.