Alergologia

Alergologia – nauka o uczuleniach, nieprawidłowych reakcjach immunologicznych oraz reakcjach nadwrażliwości na niektóre czynniki, np. drobnoustroje, czynniki zewnętrzne, składniki pokarmowe. Lekarz tej specjalności to alergolog.