Choroby wewnętrzne / interna

Interna (inaczej choroby wewnętrzne) – dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem (diagnostyką) i leczeniem chorób narządów wewnętrznych. Z rozległej dziedziny wyodrębniły się jako samodzielne gałęzie (np. neurologia czy choroby zakaźne) i podspecjalności (np. endokrynologia, gastroenterologia, kardiologia, pulmonologia czy alergologia). Lekarz zajmujący się tym działem medycyny to internista.