Ginekologia i położnictwo

Ginekologia – dział medycyny klinicznej oraz nauka o chorobach kobiecych i niektórych stanach patologicznych związanych z rozrodem, obejmująca również fizjologię i anatomię kobiecego narządu rodnego; zajmuje się rozpoznawaniem chorób kobiecych narządów płciowych, zapobieganiem i ich leczeniem.

Położnictwo – dział medycyny klinicznej oraz nauka o prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu ciąży, porodu i połogu, a także o sposobach i środkach ułatwiających bezpieczne przeprowadzenie porodu zarówno w przypadkach prawidłowych, jak i patologicznych.