Medycyna pracy

Dział medycyny, którego celem jest ulepszanie i utrzymywanie na najwyższym poziomie zdrowia fizycznego, psychicznego i socjalnego pracowników wszystkich zawodów, ochrona i zapobieganie wszelkim szkodliwościom zagrażającym ich zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu pracy oraz zapewnienie pracownikom stanowisk pracy odpowiednich do ich cech fizjologicznych i psychologicznych.

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA proponuje przedsiębiorcom kompleksową profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Oferta dostosowana jest do wymagań, jakie nakładają na pracodawców przepisy Kodeksu Pracy. Obejmują one obowiązkowe badania wstępne, okresowe i kontrolne, badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz badania psychotechniczne. Przeprowadzamy je dla wszystkich kandydatów do podjęcia pracy i pracowników, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych zadań. Zakres badań uzależniony jest od czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na danym stanowisku. Usługi w zakresie medycyny pracy świadczymy w placówkach przy ul. Barskiej 12 oraz ul. Grzegórzeckiej 67C, Pracownia Psychologii Pracy mieści się przy ul. Rogozińskiego 5. Wszystkie przychodnie dysponują miejscami parkingowymi.

Kontakt do działu sprzedaży: marketing@medicina.pl , tel. 12 417 35 44 w. 29