Pediatria

Pediatria (inaczej Medycyna Wieku Rozwojowego) – nauka o chorobach dzieci i młodzieży oraz o zapobieganiu i metodach ich leczenia.