Pulmonologia

Pulmonologia (inaczej pneumonologia) – dział medycyny wewnętrznej dotyczący diagnostyki, zapobiegania oraz leczenia chorób płuc i opłucnej.