Badania psychotechniczne

diagnoza psychologiczna na potrzeby medycyny pracy, badania psychologiczne do pracy: wstępne oraz okresowe, w tym:

– kierowców pojazdów służbowych,
– kierowców rajdowych,
– operatorów maszyn i innych urządzeń,
– pracowników pracujących na wysokości,
– strażaków, górników,
– osób wykonujących prace wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,

badania psychologiczne, zwane potocznie „psychotestami” dla:

– kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
– egzaminatorów i instruktorów,
– osób skierowanych przez policję lub starostę,
– kierowców pojazdów uprzywilejowanych
– inne.

Jak przygotować się do badania?

Podczas badania należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy (dotyczy kierowców)
 • skierowanie (o ile się takie posiada)
 • okulary (dotyczy osób z wadami wzroku)

Na badaniu powinno się być wypoczętym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu ani innego środka o podobnym działaniu

Przebieg badania

Standardowe badanie psychologiczne kierowcy przebiega następująco:

 1. Rejestracja osoby badanej.
 2. Testy papierowe:

– badanie cech osobowości i temperamentu, dojrzałości społecznej itp.
– badanie sprawności intelektualnej

 1. Testy sprawności psychofizycznej: badania aparaturowe
 2. Wywiad z psychologiem.
 3. Omówienie wyników badania oraz wydanie orzeczenia.

psycholog dobiera metody w zależności od  celu badania
jeśli wyniki są złe, powtarzamy badanie albo pojedyncze zadania. Może to nastąpić od razu lub innego dnia. Zakładamy, że może działać stres, zmęczenie, chwilowa niedyspozycja. Klient za powtórne badanie nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty.
czas trwania badania zależy od celu badania oraz tempa pracy osoby badanej. Najkrótsze badanie trwa ok. 15 min (np. widzenie zmierzchowe) . Najdłuższe ok. 2 godzin. Badanie kierowcy trwa średnio ok. 1,5 godziny.

 • Barska 12
 • Grzegórzecka 67C
 • Rogozińskiego 5
  • Wtorek: 8:00-11:00
   Roloff Krystiana
  • Środa: 08:00-11:00
   Roloff Krystiana
  • Czwartek: 8:00-11:00
   Roloff Krystiana