Badania

Anoskopia

Anoskopia
treatment.png

CZYM JEST ANOSKOPIA?

 

Anoskopia jest rodzajem badania endoskopowego, które najczęściej stanowi uzupełnienie badania proktologicznego. Anoskopia pozwala ocenić zmiany w kanale odbytu i końcowym odcinku odbytnicy. Najczęściej zlecana jest pacjentom, u których pojawia się ból w okolicy odbytu, świąd, krwawienie, a także uczucie daremnego parcia na stolec. Tego typu badanie zazwyczaj wykorzystuje się do diagnozowania hemoroidów, przetok okołoodbytowych, stanów zapalnych, szczelin odbytu, polipów odbytu, nowotworów. 

 

 

PRZYGOTOWANIE


Na badanie Pacjent powinien zgłosić się po wypróżnieniu i z pustym pęcherzem. Nie ma konieczności stosowania żadnej diety i bycia na czczo przed badaniem. Ważne jest jednak, aby przekazać lekarzowi informacje o stanie swojego zdrowia i zażywanych lekach. Istotne są zwłaszcza informacje na temat chorób zakaźnych, nosicielstwa HIV, WZW B, WZW C i alergii na środki znieczulające.

 

 

PRZECIWWSKAZANIA


Anoskopia jest badaniem bezpiecznym, o niewielkim ryzyku powikłań (głównie są to delikatne obtarcia oraz niewielkie krwawienie przy pobieraniu wycinka do badania). Jednak nie u wszystkich badanie anoskopowe może być wykonane. Przeciwwskazaniami do anoskopii mogą być:

- niedawne operacje w obrębie odbytnicy lub odbytu,

- anomalie w budowie anatomicznej odbytnicy i odbytu,

- urazy okolicy odbytu,

- choroba hemoroidalna III i IV stopnia z towarzyszącą jej zakrzepicą w guzkach hemoroidalnych,

- osłabiony układ odpornościowy,

- zaburzenia krzepnięcia krwi (jeśli trzeba pobrać wycinek do badania).

 

Ostateczną decyzję o wykonaniu badania anoskopowego podejmuje lekarz, który będzie je wykonywał.

doctor.png

Placówka

Szpital Medicina

ul. Barska 12

30-307 Kraków

Współpracujemy z NFZ!

Współpracujemy z NFZ!

Medicina posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zarówno na porady specjalistyczne, jak i na zabiegi operacyjne.

Dowiedz się więcej

MEDICINA
MEDICINA