Badania

Pole widzenia

Pole widzenia
treatment.png

CZYM JEST BADANIE POLA WIDZENIA?

 

Badanie pola widzenia to badanie okulistyczne, które polega na ustaleniu, jak dużą część obrazu widzi pacjent, którego oko jest nieruchome. Zaburzenia widzenia spowodowane są wieloma chorobami narządu wzroku. Badanie to pomiar zakresu widzenia oraz czułości siatkówki i pozwala ocenić uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze czy też uszkodzenie drogi wzrokowej w diagnostyce neurologicznej.  Badanie pola widzenia wykonuje się również badając wzrok kierowców. Pole widzenia określa funkcję nerwu wzrokowego: im lepsze pole widzenia, tym lepiej działa nerw. Badanie nie niesie za sobą żadnych powikłań i może być wykonywane wielokrotnie bez wcześniejszego przygotowania.

 

 

WSKAZANIA

 

Wskazaniem do wykonania badania są takie choroby jak: jaskra, choroby nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki, choroby siatkówki, w tym retinopatia barwnikowa, choroby ośrodkowego układu nerwowego, brak reakcji źrenic na światło, błyski, mroczki przed oczami, kwalifikacja do leczenia i ocena leczenia pacjentów z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym.

 

consultation.png

Lekarz

Współpracujemy z NFZ!

Współpracujemy z NFZ!

Medicina posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zarówno na porady specjalistyczne, jak i na zabiegi operacyjne.

Dowiedz się więcej

MEDICINA
MEDICINA