Umowa z NFZ

Umowa z NFZ

Medicina zapewnia opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym i zabiegowym w ramach umowy z NFZ.  Podczas  wizyt ambulatoryjnych specjalista ocenia stan zdrowia oraz wskazuje przebieg leczenia na podstawie wykonanych  badań diagnostycznych. Badania, leki i wyroby medyczne, w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń gwarantowanych, uzyskiwane są bezpłatnie. Świadczenia finansowane ze środków publicznych realizujemy w następujących poradniach:

- chirurgii ogólnej (Barska, Grzegórzecka)
- logopedii (Rogozińskiego)
- neurologii (Barska)
- okulistyki (Rogozińskiego)
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu (Barska, Grzegórzecka)
- urologii (Barska)
- zdrowia psychicznego (Rogozińskiego)

Ponadto w ramach umowy z NFZ wykonujemy badania diagnostyczne - mammografię, gastroskopię i kolonoskopię oraz zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

MEDICINA
MEDICINA